Farnosť Dolná Mariková patrí do Považskobystrického dekanátu Žilinskej diecézy. Takmer 2600 farníkov z Dolnej Marikovej i filiálok Hatného a Klieštiny môže duchovnú pomoc a podporu načerpať v Kostole svätého Petra a Pavla alebo v Kaplnke svätého Jozefa.

História Kostola sv. Petra a Pavla v Dolnej Marikovej siaha až do roku 1758, kedy bol postavený. Odvtedy už prešiel viacerými rekonštrukciami a úpravami. Jednou z posledných bola aj výmena veže. Fotodokumentáciu z nej nájdete vo fotogalérii tejto stránky.

Filiálka Hatné patrila do roku 1755 pod Farský úrad v Udiči. Do tohto roku sa spomína i drevený evanjelický Kostol v Hatnom, ktorý však zhorel a na jeho mieste bola postavená malá murovaná Kaplnka svätého Jozefa.