Sväté omše v nedeľu: v Dolnej Marikovej o 7:55 a 11.30 hod.

Ranné sväté omše počas týždňa: 6:30 hod. (zväčša v pondelok a štvrtok, pokiaľ nie je vyhlásené inak)

Večerné sväté omše počas týždňa: 17:25 hod. (zväčša utorok, streda, piatok, sobota, pokiaľ nie vyhlásené inak)

Prvé soboty: Medzi pravidelné aktivity farníkov i duchovného otca patrí účasť na modlitbe Večeradla vo farnostiach. Októbrové stretnutie bude 6.10.2012 o 10:00 hod. v Novej Dubnici.

Kňazi pôsobiaci vo farnosti:

  • Dušan Monček, farský administrátor
  • Cyril Šujak, kanonik na odpočinku (aj napriek zrelému veku sa stále aktívne zapája do života farnosti)